Turvakäräjät

Erikoisjakso - Kansalaisen kyberturvallisuus

Episode Summary

Tässä Turvakäräjien erikoisjaksossa käydään läpi kyberturvallisuuden sanastoa ja mitä eri termit tarkoittavat.

Episode Notes

Tämä erikoisjakso on tuotettu Kansalaisen kyberturvallisuus -verkkokurssia varten:
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Default.aspx?tabid=1054&id=155538